Viðskiptagreind - Business Intelligence (BI) | SAP Business Objects

Erla Gunnhildardóttir

Lausnir frá SAP Business Objects mynda heildstætt umhverfi fyrir viðskiptagreind, allt frá samhæfingu gagna til áætlanagerðar og mælaborðs fyrir stjórnendur. Notendaumhverfið er bæði öflugt og einfalt, því geta neytendur upplýsingana verið mun sjálfstæðari en þekkist í sambærilegum lausnum.

Helstu kostir SAP BusinessObjects:

 • Einfalt og öflugt notendaumhverfi.
 • Verkfæri sem eru sérsniðin að þörfum upplýsinganeytendanna.
 • Hægt að nálgast lykiltölur, skýrslur, mælaborð og aðrar upplýsingar í gegnum snjallsíma/spjaldtölvulausnir og í Microsoft Office.
 • Stuðningur fyrir margar mismunandi tegundir gagnaveitna, gagnagrunna og ýmsar tegundir skjala.
Ummæli
Við hjá VALITOR höfum notað SAP BusinessObjects frá árinu 2005 og það hefur gjörbylt allri greiningarvinnu og skýrslugerð hjá okkur. Viðmótið er myndrænt og einfalt í notkun.
 • Stefán Ari Stefánsson

Viðskiptagreind

Viðskiptagreindarlausnir frá SAP gera notendum kleyft að nálgast upplýsingar á öruggari og einfaldari hátt en áður. SAP BusinessObjects heldur utan um hinar ýmsu gagnaveitur fyrirtækisins og gerir viðkomandi gögn aðgengileg í gegnum margvísleg viðmót sem eru hönnuð fyrir notendur fyrir öll þrep tæknikunnáttunnar.

Lausnir í boði:

 • Lumira - gerðu gögnin þín lifandi og skoðaðu þau með sjónrænum hætti.
 • Dashboards - árangursstjórnun með gagnvirkum mælaborðum
 • Design Studio - hannaðu gagnvirk mælaborð fyrir snjallsíma
 • Mobile og Explorer Mobile App- gerðu upplýsingarnar aðgengilegar í snjallsíma eða spjaldtölvu fyrir þá notendur sem þurfa þær þegar þeim hentar
 • Explorer - fáðu strax svör við áríðandi spurningum, leitaðu að samhengjum og nýjum upplýsingum hvar og hvenær sem er
 • Samþætting gagna úr SAP BusinessObjects og Microsoft Office s.s. Excel, Word og PowerPoint með Live Office
 • Gerð stjórnunar og greiningarskýrslna með Web Intelligence og Analysis fyrir OLAP eða Analysis fyrir Microsoft, auk aðgerðaskýrslna og reikninga með Crystal Reports.
 • Leit að samhengjum og nýjum upplýsingum í gegnum eða Explorer Accelerated Version.
 • Stjórnun SAP Business Objects umhverfisins og öryggisgæsla sem eiga sér stað í veflægu stjórnborði þar sem einnig er hægt að fylgjast með notkun kerfisins og atburðum, sem og að færa hluti og stillingar frá einu umhverfi í annað.

SAP BusinessObjects býður upp á tvær mismunandi leiðir í leyfismálum; BI Suite fyrir stór fyrirtæki og Edge fyrir minni og meðalstór fyrirtæki. Þessi skipting tekur mið af þörfum notenda.

Gagnastjórnun (Enterprise Information Management)

Samhæfing gagna er grundvallarforsenda þess að vel takist til þegar aðferðarfræði viðskiptagreindar er viðtekin í fyrirtækjum. Það er bæði gamall sannleikur og nýr að þær upplýsingar sem út úr kerfum koma, eru hvorki betri né verri en þau sem sett voru inn í kerfið. Því er mikilvægt að hafa þetta í huga allt frá byrjun.

SAP Business Objects Data Services er alhliða lausn fyrir samhæfingu gagna án tillits til tegundar undirliggjandi gagnagrunna. Lausnin samanstendur af Data Integrator, greiningu gagna, greiningu gæða og Text Analysis sem saman gera eitt öflugasta samþættingarverkfærið á markaðnum í dag.

Metadata Management auðveldar alla umsýslu lýsigagna og dregur þannig úr kostnaði fyrirtækja.

Rapid Marts eru tilbúnir gagnamarkaðir ofan á ýmis kerfi, s.s. Microsoft, SAP og Oracle og geta dregið töluvert úr kostnaði við að koma upp nýjum gagnamörkuðum.

Árangursstjórnun (Enterprise Performance Management)

SAP Business Objects býður upp á kerfiseininguna Planning and Consolidation og með henni er hægt að straumlínulaga áætlanagerð. Áætlanagerð er unnin í Microsoft Excel, Word og/eða PowerPoint notendaviðmóti en bein tenging við sameiginleg gögn SAP Business Objects umhverfisins tryggir hins vegar að alltaf er verið að vinna með sömu gögnin. Þar með sjá allir sama „sannleikann“ og ekki myndast gagnaeyjur um allt fyrirtæki. Slíkt sparar tíma, fjármuni og fyrirhöfn, auk þess að það brúar bilið milli hugmynda og veruleika.

Skýlausnir (Cloud Computing)

Með skýlausnum SAP er hægt að setja upp vöruhús gagna með lágmarks fyrirhöfn og án kostnaðarsamra og tímafrekra tækjakaupa, leyfiskaupa og viðhalds. Gögnin eru þá geymd í „skýinu“ og notendur geta haldið áfram að nýta sér flest þau viðskiptagreindarverkfæri sem SAP Business Objects býður uppá, en þá í gegnum vafra.

Hugtakið um hugbúnað sem þjónustu hefur verið að sækja í sig veðrið undanfarin ár og SAP býður meðal annars uppá OnDemand sem er hýsingar og samhæfingar þjónusta fyrir vöruhús gagna. Hagkvæmnisþátturinn einn og sér höfðar til bæði stærri og minni fyrirtækja auk þess að neytendur eru í auknu mæli að nýta sér slíkar lausnir, s.br. myndvinnslu og skjalageymslur.

OnDemand er hægt að prófa ókeypis hérna.

SAP StreamWork greiðir fyrir samvinnuákvarðanatöku og er það hugsað fyrir dreifða hópa sem t.d. vinna að sama verkefni, skiptast á hugmyndum og/eða þurfa að taka sameiginlegar ákvarðanir í gegnum kosningar.

StreamWork er hægt að prófa ókeypis hérna.