Grunnnámskeið í vefumsjónarkerfinu LiSA

Verð: 25.000.- m/vsk

Námskeiðið er kennt í gegnum fjarfundabúnaðinn Teams og er ætlað notendum vefumsjónarkerfisins LiSA.

Dagsetning: 01.10.2020
Klukkan: 13:00-15:00

Upplýsingar

H3 Mannauður - vöntunarlisti / kröfur (vefnámskeið)

Verð: 10.900 kr. m.vsk.

Á þessu vefnámskeiði verður vöntunarlistinn (óuppfylltar kröfur) skoðaður, sýnt hvernig nýjar kröfur eru búnar til, t.d. krafan um að starfsmenn séu með ráðningarsamning í skjalaskáp eða hafi fengið aðgangskort afhent, og hvernig undanþágur frá kröfum eru gerðar.

Dagsetning: 02.10.2020
Klukkan: 10:00-11:00

Upplýsingar

H3 Laun - Samþykktarferillinn (vefnámskeið).

Verð: 10.900 kr.m.vsk.

Launakerfið býður uppá samþykktarferil, þar sem haldið er utan um kostnað hverrar deildar eða hóps. Þetta auðveldar hverjum yfirmanni að fylgjast með þróun kostnaðar og samanburð við áætlun. Á þessu námskeiði förum við yfir hvernig samþykktarferillinn er settur upp og framkvæmdina við hverja útborgun. Fundarboð með vefslóð verður sent til allra skráðra þátttakenda daginn fyrir námskeiðið.

Dagsetning: 06.10.2020
Klukkan: 10:00-11:00

Upplýsingar

Framhaldsnámskeið í vefumsjónarkerfinu LiSA

Verð: 25.000.- m/vsk

Námskeiðið er kennt í gegnum fjarfundabúnaðinn Teams og er ætlað notendum vefumsjónarkerfisins LiSA.

Dagsetning: 08.10.2020
Klukkan: 13:00-15:00

Upplýsingar

H3 Mannauður - starfslýsingar (vefnámskeið)

Verð: 10.900 kr. m.vsk.

Hægt er að útgáfustýra starfslýsingunum í H3 Mannauði og gefa þeim ákveðinn gildistíma. Hver starfslýsing getur verið tengd einum eða fleiri starfsmönnum sem sinna sömu verkefnum hvort sem starfsmennirnir, sem þeim tengjast, eru í sömu deild eða ekki. Nýjar útgáfur starfslýsinga ná til allra tengdra starfsmanna þannig að auðvelt er að uppfæra tiltekna starfslýsingu hjá öllum í einu. Á vefnámskeiðinu verður m.a. fjallað gerð starfslýsinga og uppfærslu þeirra.

Dagsetning: 09.10.2020
Klukkan: 10:00-11:00

Upplýsingar

Power BI - Yfirferð

Verð: 49.000 kr. m.vsk.

Athugið að námskeiðið er kennt yfir tvo daga, miðvikudaginn 14. október og fimmtudaginn 15. október frá 9 - 12. Farið verður yfir undirstöðuatriði á borð við gagnalíkön, gagnalindir, skýrslugerðir, og framsetning mælaborða á myndrænan máta.

Dagsetning: 14.10.2020
Klukkan: 09:00-12:00

Upplýsingar

H3 Laun - Réttindaskuldbinding og Kostnaðartegundir (vefnámskeið)

Verð: 10.900 kr.m.vsk.

Í H3 er auðvelt að fylgjast með réttindum og kostnaði fyrirtækisins niður á ýmsar tegundir . Má þar nefna veikindi, orlof ofl. Hægt er nýta bæði greiningarteninginn og Olap(excel) teninga til að skoða nánar. Fundarboð með vefslóð verður sent til allra skráðra þátttakenda daginn fyrir námskeiðið.

Dagsetning: 14.10.2020
Klukkan: 10:00-11:00

Upplýsingar

H3 Mannauður - tímavídd (vefnámskeið)

Verð: 10.900 kr. m.vsk.

Tímavíddin í H3 gerir notendum kleift að dagsetja breytingar á grunnupplýsingum um starfsmenn, t.d. breytingar á stöðu starfs, starfsheiti eða deild. Á námskeiðinu verður sýnt hvernig unnið er með tímavíddarfærslurnar í kerfinu og hvaða áhrif þær hafa á aðra virkni í H3, svo sem verkferlana.

Dagsetning: 16.10.2020
Klukkan: 10:00-11:00

Upplýsingar

H3 Laun - Launaseðill uppsetning og skil. (vefnámskeið)

Verð: 10.900 kr.m.vsk.

H3 launakerfið býður uppá ýmsa möguleika varðandi uppsetningu á launaseðlinum. Má þar nefna: hvað viljum við að birtist á seðlinum, senda launaseðla á ensku í heimabanka eða senda launaseðlana rafrænt með vefþjónustu. Fundarboð með vefslóð verður sent til allra skráðra þátttakenda daginn fyrir námskeiðið.

Dagsetning: 20.10.2020
Klukkan: 10:00-11:00

Upplýsingar

H3 Laun - Launatöflur, Launaliðir og reiknistofnar. (vefnámskeið)

Verð: 10.900 kr.m.vsk.

Uppsetning launataflna, launaliða og hvaða reiknistofnar eru notaðir, gegna lykilhlutverki í launakerfinu. Á þessu vefnámskeiði förum yfir þessi atriði og hvað þarf að hafa í huga þegar við t.d. stofnum launaliði og launatöflur. Fundarboð með vefslóð verður sent til allra skráðra þátttakenda daginn fyrir námskeiðið.

Dagsetning: 21.10.2020
Klukkan: 10:00-11:00

Upplýsingar

H3 Mannauður - mannauðsteningur (vefnámskeið)

Verð: 10.900 kr. m.vsk.

Mannauðsteningurinn er OLAP teningur sem gerir notandanum kleift að skoða H3 mannauðsgögn utan kerfis í Excel pivot töflum og velta þeim á ýmsan máta. Sýnt verður hvernig hægt er að kalla fram ýmsar lykiltölur í teningnum, eins og til dæmis starfsmannafjölda, stöðugildafjölda, kynjaskiptingu, lífaldur og starfsaldur og bera saman tölur tveggja eða fleiri deilda á mismunandi tímabilum.

Dagsetning: 23.10.2020
Klukkan: 10:00-11:00

Upplýsingar

H3 Mannauður - jafnlaunagögn (vefnámskeið)

Verð: 10.900 kr. m.vsk.

Á vefnámskeiðinu er sýnt hvernig jafnlaunagögn, s.s. viðmið og starfaflokkar, eru skráð í H3. Fjallað er um leiðirnar tvær við starfaflokkun, stigagjöf og röðun (paraður samanburður) og sýnt hvernig hægt er að ná góðri yfirsýn yfir starfaflokka og hæfniþætti í H3.

Dagsetning: 30.10.2020
Klukkan: 10:00-11:00

Upplýsingar

Grunnnámskeið í vefumsjónarkerfinu LiSA

Verð: 25.000.- m/vsk

Námskeiðið er kennt í gegnum fjarfundabúnaðinn Teams og er ætlað notendum vefumsjónarkerfisins LiSA.

Dagsetning: 04.11.2020
Klukkan: 13:00-15:00

Upplýsingar

H3 Mannauður - verkborð og verkferlar (vefnámskeið)

Verð: 10.900 kr. m.vsk.

Fjallað verður um verkborðið í H3 Mannauði og hvernig það getur m.a. gefið góða yfirsýn yfir stöðu eyðublaða, stöðu ráðninga og afmælisdaga starfsmanna. Einnig verður skoðað hvernig hægt er að afgreiða verkefni tengd verkferlum, svo sem vegna nýráðninga og starfsloka, í gegnum verkborðið. Auk þess verður sýnt hvernig hægt er að stilla forsendur á bak við mælikvarða á verkborðinu, t.d. starfsmannafjölda, meðalaldur og fleira.

Dagsetning: 06.11.2020
Klukkan: 10:00-11:00

Upplýsingar

Framhaldsnámskeið í vefumsjónarkerfinu LiSA

Verð: 25.000.- m/vsk

Námskeiðið er kennt í gegnum fjarfundabúnaðinn Teams og er ætlað notendum vefumsjónarkerfisins LiSA.

Dagsetning: 12.11.2020
Klukkan: 13:00-15:00

Upplýsingar

H3 Mannauður - eyðublöð (vefnámskeið)

Verð: 10.900 kr. m.vsk.

Á vefnámskeiðinu verður sýnt hvernig ný eyðublöð, t.d. fyrir starfsmannasamtöl, eru búin til í H3 Mannauði og hvernig eyðublöðum er breytt. Einnig verða aðgangsstýringar eyðublaða skoðaðar, eyðublaðayfirlitið sýnt og hvernig hægt er að skoða niðurstöður á myndrænan hátt.

Dagsetning: 13.11.2020
Klukkan: 10:00-11:00

Upplýsingar

H3 Laun - Tímavídd (vefnámskeið)

Verð: 10.900 kr.m.vsk.

Tímavíddin í H3 gerir notendum kleift að dagsetja breytingar á grunnupplýsingum um starfsmenn, t.d. breytingar á stöðu starfs, starfsheiti eða deild. Tímavíddin gerir breytingasöguna í kerfinu mun aðgengilegri fyrir notendur en hún var áður og gerir þeim kleift að skrá breytingar fram í tímann, auk þess sem hún gerir samanburð gagna á milli tímabila auðveldari. Fundarboð með vefslóð verður sent til allra skráðra þátttakenda daginn fyrir námskeiðið.

Dagsetning: 18.11.2020
Klukkan: 10:00-11:00

Upplýsingar

H3 Mannauður - forsniðin skjöl (vefnámskeið)

Verð: 10.900 kr. m.vsk.

Forsniðin sniðmát gera notandanum kleift að kalla fram ýmis gögn sem skráð hafa verið í H3 og birta í Word-skjali. Þannig má t.d. nota forsniðið sniðmát til að fylla út ráðningarsamning með öllum nauðsynlegum upplýsingum um tiltekinn starfsmann, s.s. nafni, kennitölu, fyrsta starfsdegi, deild, og starfsheiti. Sýnt verður hvernig útfyllt forsniðin skjöl eru mynduð og hvernig þeim er breytt en einnig hvernig ný forsnið eru búin til frá grunni og hvernig þau eru uppfærð með breytingum.

Dagsetning: 20.11.2020
Klukkan: 10:00-11:00

Upplýsingar

H3 - Laun Réttindaútreikningur og uppbætur. (vefnámskeið)

Verð: 10.900 kr.m.vsk.

Á þessu vefnámskeiði verður farið yfir útreikning á orlofsuppbót og núllstilling á henni. Farið yfir réttindaskuldbindingu og réttindateninginn. Fundarboð með vefslóð verður sent til allra skráðra þátttakenda daginn fyrir námskeiðið.

Dagsetning: 20.11.2020
Klukkan: 11:00-12:00

Upplýsingar

H3 Mannauður - skjalaskápur / viðhengi (vefnámskeið)

Verð: 10.900 kr. m.vsk.

Á þessu vefnámskeiði verður sýnt hvernig hægt er að skoða og leita í skjalaskápum starfsmanna, setja inn ný skjöl og breyta skjölum sem þegar eru til staðar. Einnig verða aðgangsstýringar að viðhengjum í skjalaskápum skoðaðar.

Dagsetning: 27.11.2020
Klukkan: 10:00-11:00

Upplýsingar

H3 Laun - Áramótavinnslur og afstemmingar. (vefnámskeið)

Verð: 10.900 kr.m.vsk.

Hvað þarf að hafa í huga um áramót? Á þessu vefnámskeiði förum við yfir hvað þarf að gera í launakerfinu, afstemmingar á launamiðum og skil til RSK. Fundarboð með vefslóð verður sent til allra skráðra þátttakenda daginn fyrir námskeiðið.

Dagsetning: 08.12.2020
Klukkan: 10:00-11:00

Upplýsingar

H3 Mannauður - fræðsla / þekkingaryfirlit (vefnámskeið)

Verð: 10.900 kr. m.vsk.

Á þessu vefnámskeiði verður sýnt hvernig skrá má fræðslu á einn eða fleiri starfsmenn, sem sótt hafa sama námskeið, á einfaldan hátt. Þekkingaryfirlitið í H3 verður einnig til umfjöllunar og skoðað hvernig það gefur góða yfirsýn yfir bæði fræðslu- og skírteinisskráningar starfsmanna.

Dagsetning: 08.01.2021
Klukkan: 10:00-11:00

Upplýsingar

H3 Mannauður - vöntunarlisti / kröfur (vefnámskeið)

Verð: 10.900 kr. m.vsk.

Á þessu vefnámskeiði verður vöntunarlistinn (óuppfylltar kröfur) skoðaður, sýnt hvernig nýjar kröfur eru búnar til, t.d. krafan um að starfsmenn séu með ráðningarsamning í skjalaskáp eða hafi fengið aðgangskort afhent, og hvernig undanþágur frá kröfum eru gerðar.

Dagsetning: 15.01.2021
Klukkan: 10:00-11:00

Upplýsingar

H3 Mannauður - starfslýsingar (vefnámskeið)

Verð: 10.900 kr. m.vsk.

Hægt er að útgáfustýra starfslýsingunum í H3 Mannauði og gefa þeim ákveðinn gildistíma. Hver starfslýsing getur verið tengd einum eða fleiri starfsmönnum sem sinna sömu verkefnum hvort sem starfsmennirnir, sem þeim tengjast, eru í sömu deild eða ekki. Nýjar útgáfur starfslýsinga ná til allra tengdra starfsmanna þannig að auðvelt er að uppfæra tiltekna starfslýsingu hjá öllum, sem henni tengjast, í einu. Á vefnámskeiðinu verður m.a. fjallað gerð starfslýsinga og uppfærslu þeirra.

Dagsetning: 22.01.2021
Klukkan: 10:00-11:00

Upplýsingar

H3 Mannauður - tímavídd (vefnámskeið)

Verð: 10.900 kr. m.vsk.

Tímavíddin í H3 gerir notendum kleift að dagsetja breytingar á grunnupplýsingum um starfsmenn, t.d. breytingar á stöðu starfs, starfsheiti eða deild. Á námskeiðinu verður sýnt hvernig unnið er með tímavíddarfærslurnar í kerfinu og hvaða áhrif þær hafa á aðra virkni í H3, svo sem verkferlana.

Dagsetning: 29.01.2021
Klukkan: 10:00-11:00

Upplýsingar

H3 Mannauður - mannauðsteningur (vefnámskeið)

Verð: 10.900 kr. m.vsk.

Mannauðsteningurinn er OLAP teningur sem gerir notandanum kleift að skoða H3 mannauðsgögn utan kerfis í Excel pivot töflum og velta þeim á ýmsan máta. Sýnt verður hvernig hægt er að kalla fram ýmsar lykiltölur í teningnum, eins og til dæmis starfsmannafjölda, stöðugildafjölda, kynjaskiptingu, lífaldur og starfsaldur og bera saman tölur tveggja eða fleiri deilda á mismunandi tímabilum.

Dagsetning: 05.02.2021
Klukkan: 10:00-11:00

Upplýsingar

H3 Mannauður - jafnlaunagögn (vefnámskeið)

Verð: 10.900 kr. m.vsk.

Á vefnámskeiðinu er sýnt hvernig jafnlaunagögn, s.s. viðmið og starfaflokkar, eru skráð í H3. Fjallað er um leiðirnar tvær við starfaflokkun, stigagjöf og röðun (paraður samanburður) og sýnt hvernig hægt er að ná góðri yfirsýn yfir starfaflokka og hæfniþætti í H3.

Dagsetning: 12.02.2021
Klukkan: 10:00-11:00

Upplýsingar

H3 Mannauður - verkborð og verkferlar (vefnámskeið)

Verð: 10.900 kr. m.vsk.

Fjallað verður um verkborðið í H3 Mannauði og hvernig það getur m.a. gefið góða yfirsýn yfir stöðu eyðublaða, stöðu ráðninga og afmælisdaga starfsmanna. Einnig verður skoðað hvernig hægt er að afgreiða verkefni tengd verkferlum, svo sem vegna nýráðninga og starfsloka, í gegnum verkborðið. Auk þess verður sýnt hvernig hægt er að stilla forsendur á bak við mælikvarða á verkborðinu, t.d. starfsmannafjölda, meðalaldur og fleira.

Dagsetning: 19.02.2021
Klukkan: 10:00-11:00

Upplýsingar