Fjárfestar

Advania á Íslandi er hluti af Advania Norden, sem er meðal umsvifamestu fyrirtækjasamstæða á Norðurlöndum á sviði upplýsingatækni. Höfuðstöðvarnar eru á Íslandi en félagið er auk þess með starfsemi í Svíþjóð, Noregi og Danmörku. Forstjóri Advania Norden er Gestur G. Gestsson og félagið er að meirihluta í eigu AdvInvest AB.
 
 

Advania á Íslandi

Starfsemi Advania á Íslandi er umfangsmikil enda býður fyrirtækið samþættar heildarlausnir og -þjónustu fyrir atvinnulífið og einstaklinga. 

Um 600 manns starfa hjá fyrirtækinu og eru höfuðstöðvar þess í Reykjavík. Advania starfrækir einnig starfstöðvar á Norðurlandi. Um 30 manns starfa á Akureyri og um 10 manns á Sauðárkróki.

Forstjóri: Ægir Már Þórisson

Advania í Svíþjóð

Um 300 manns starfa á átta starfstöðvum Advania í Svíþjóð. Félagið hefur náð góðum árangri í útvistun og alrekstrarþjónustu á sviði upplýsingatækni. 

Meirihluti starfsfólks eru sérhæfðir ráðgjafar á fjórum kjarnasviðum; ferlastjórnun og ráðgjöf, grunnviðir upplýsingakerfa, samþætting gagna, og útvistunarþjónusta  og rekstur (Agile Sourcing).

Forstjóri: Mikael Noaksson
 

Advania í Noregi

Um 100 manns starfa á fjórum starfstöðvum Advania í Noregi en fyrirtækið er stærsti sölu- og þjónustuaðili Microsoft Dynamics AX-lausna í landinu og er jafnframt Microsoft Gold Certified Partner. 

Advania í Noregi sérhæfir sig í fjárhags- og sérlausnum fyrir einstakar atvinnugreinar, en þar á meðal eru fasteignafélög og þjónustufyrirtæki á sviði innkaupa. 

Forstjóri: Espen Hartz

Advania í Danmörku

Á skrifstofu Advania í Danmörku er lögð áhersla á sölu og þjónustu á samskiptalausnum fyrir þjónustuver. Starfsemi Advania í Danmörku er stýrt frá Advania í Svíþjóð.

Stjórn

Stjórn Advania Norden lýtur eftirfarandi stefnum samþykktum og stjórnháttaryfirlýsingum. Í stjórninni sitja þrír einstaklingar með víðtæka reynslu af rekstri upplýsingatæknifyrirtækja. 
 

Undirnefndir

Í samræmi við starfsreglur stjórnar hefur stjórn Advania skipað endurskoðunarnefnd og starfskjaranefnd. 

Endurskoðunarnefnd

Verkefni endurskoðunarnefndar miðast að því að tryggja gæði ársreikninga og annarra fjárhagsupplýsinga félagsins, eftirlit með virkni innra eftirlits og áhættustýringu og auk þess að kanna óhæði endurskoðenda þess. Birgitta Stymne Göransson situr í endurskoðunarnefnd Advania Norden. 

Starfskjaranefnd

Starfskjaranefnd setur félaginu starfskjarastefnu, tryggir að laun og önnur starfskjör séu í samræmi við lög, reglur og bestu framkvæmd hverju sinni, undirbýr ákvarðanir stjórnar varðandi laun og aðrar greiðslur til forstjóra og annarra æðstu stjórnenda félagsins svo og til stjórnarmanna þess. Thomas Ivarson situr í starfskjaranefnd Advania Norden.