Skilmálar og stefnur

Ein verðmætasta eign sérhvers fyrirtækis er orðspor þess og við höfum markað okkur eftirfarandi stefnur og skilmála til að tryggja gæði þjónustunnar sem við veitum.  

Meðferð persónuupplýsinga

Stefna Advania um meðferð persónuupplýsinga mun hlýta lögum nr. 77/2000 um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga.

Í þeim tilfellum þar sem persónulegar upplýsingar eru skráðar t.d. vegna starfsumsókna, pantana eða beiðna um frekari upplýsingagjöf, þar sem þú þarft að skrá nafn þitt, heimilisfang, tölvupóstfang eða aðrar persónutengdar upplýsingar, skuldbindur Advania sig til þess að varðveita framangreindar upplýsingar á öruggan og tryggan hátt og mun ekki miðla á nokkurn hátt upplýsingum sem skráðar hafa verið í ofangreindum tilgangi til þriðja aðila án samþykkis viðkomandi aðila eða í kjölfar dómsúrskurðar.

Við heimsóknir á vefsíður okkar verða til ýmsar upplýsingar. Þessum upplýsingum er fyrst og fremst safnað í tölfræðilegum tilgangi s.s. fylgjast með þjónustustigi, fjölda heimsókna á hverja vefsíðu o.s.frv.

Almennir viðskiptaskilmálar

Almennir viðskiptaskilmálar Advania gilda um viðskipta- og samingskjör Advania og dótturfélaga þess á hverjum tíma fyrir sig. Advania áskilur sér einhliða rétt til að breyta viðskiptaskilmálum þessum, en um hver viðskipti skulu þeir viðskiptaskilmálar gilda sem birtir eru á vef Advania þegar slík viðskipti fóru fram.

Frá og með 15. nóvember 2018 tóku við nýir almennir viðskiptaskilmálar Advania. Breytingar eru minniháttar til að uppfylla breytta löggjöf og kröfur frá eftirlitsaðilum. 

Almennir viðskiptaskilmálar Advania

Almennir viðskiptaskilmálar Advania á íslensku

Almennir viðskiptaskilmálar Advania á ensku

Íslenska útgáfan skal vera ríkjandi komi til ósamræmis á milli ensku og íslensku útgáfunnar.

Eldri útgáfur viðskiptaskilmála Advania

17. apríl 2017 – 15. nóvember 2018  íslenska / enska 

Öryggisstefna

Við höfum markað okkur eftirfarandi stefnu til að standa vörð um öryggi gagna viðskiptavina okkar, og þess búnaðar sem gögnin eru rekin á. 

 • Að vera leiðandi fyrirtæki í öryggi upplýsingakerfa.
 • Að gera réttar upplýsingar aðgengilegar fyrir rétta aðila með öruggum hætti.
 • Að tæknileg framþróun þeirra auki en dragi ekki úr metnum öryggiskröfum.
 • Að fylgja góðum viðskiptaháttum, landslögum og persónuvernd til að tryggja hagsmuni viðskiptavina.
 • Að starfrækja skilvirk aðgangsöryggiskerfi að húsnæði og upplýsingakerfum fyrirtækisins með það að markmiði að vernda gögn og búnað gegn rekstrartruflunum, misnotkun, þjófnaði, skemmdarverkum, glötun o.s.frv.
   

Jafnréttisstefna

Markmið jafnréttisstefnu Advania er að stuðla að jafnri stöðu starfsmanna innan samstæðu Advania og jöfnum tækifærum einstaklinga á sem flestum sviðum, óháð kyni, aldri eða uppruna. Þetta á m.a. við um rétt til starfa, aðstöðu, menntunar og kjara fyrir jafn verðmæt og sambærileg störf.

Smelltu hér til að lesa jafnréttisstefnu Advania 

Umhverfisstefna

Advania leggur áherslu á að starfa í sátt við umhverfið og hefur sjónarmið umhverfisverndar og sjálfbærrar þróunar að leiðarljósi.

Því leggur Advania áherslu á:

 • Að vera sífellt vakandi fyrir úrbótum í umhverfisstjórnun og mengunarvörnum.
 • Að leitast við að velja, við innkaup á vöru og þjónustu umhverfisvæna, umhverfismerkta og/eða endurunnar vörur þar sem því verður við komið.
 • Að leitast við að nota innlenda og endurnýjanlega orkugjafa, bæði fyrir eigin tæki og tæki þjónustuaðila.
 • Að hvetja til umhverfisvænna samgangna starfsfólks með samgöngusamningi og niðurgreiðslu fargjalda í almenningssamgöngur, sem miðar að því að minnka notkun starfsfólks á einkabílum.
 • Að leitast við að lágmarka notkun spilliefna og hámarka endurvinnslu og endurnotkun innan fyrirtækisins.
 • Að lágmarka hráefnanotkun og úrgangsmyndun innan fyrirtækisins, t.d. með notkun margnota kaffimála í stað einnota.
 • Að hvetja starfsfólk til að flokka sorp sem fellur til í rekstri og endurvinna eins og kostur er.
 • Að reyna eftir fremsta megni að stuðla að bættri umhverfisvitund starfsfólks og halda starfsfólki og stjórnendum upplýstu um mikilvægi ábyrgrar hegðunar á sviði umhverfismála til að auka árangur og öryggi í allri vinnu að umhverfismálum.

Hvernig getum við aðstoðað þig?

Vinsamlega fyllið inn í reitina fyrir neðan

Rusl-vörn