Laus störf

Við viljum ráða til okkar metnaðarfullt starfsfólk af öllum kynjum. Mannauður Advania er með fjölbreyttan bakgrunn og þekkingu. Við bjóðum áhugaverð verkefni, tækifæri til starfsþróunar og frábæran starfsanda.

Sjáðu vinnustaðinn Advania

Komdu í upplýsingatæknina!

Hefur þú bakgrunn í viðskiptafræði eða jafnvel verkfræði? Hefurðu unnið með viðskipta- eða fjárhagskerfi eða önnur upplýsingakerfi? Upplýsingatæknigeirinn er alls ekki bara mannaður af forriturum og tölvunarfræðingum. Ef þú ert í leit að nýjum tækifærum hvetjum við þig til að senda okkur umsókn.

Almenn umsókn

Umsóknarfrestur til 26.ágúst 2022

Við leitum að líflegum, duglegum og þjónustuliprum matreiðslumanni/aðstoðarmanni í fullt starf í eldhúsið hjá okkur.

Viljum einstakling sem er jákvæður, hress og með mikinn áhuga fyrir matargerð sér í lagi grænmetisfæði sem vinnur vel í hóp.

Vinnutími er frá 8:00 - 16:00.

Um framtíðarstarf er að ræða.

Hæfniskröfur

 • Reynsla af sambærilegu starfi
 • Snyrtimennska og rík þjónustulund
 • Frumkvæði og geta til að vinna sjálfstætt
 • Jákvæðni og hæfni í mannlegum samskiptum

Vinnustaðurinn Advania

Vinnustaðurinn er fjölskylduvænn, lifandi og skemmtilegur. Áherslan á að vera einn besti vinnustaður landsins kemur best fram í vinnustaðagreiningum sem hafa sýnt mikla ánægju starfsfólks um árabil. Advania hefur markað sér fjarvinnustefnu og stendur starfsfólki til boða að vinna að hluta til í fjarvinnu. Í höfuðstöðvum okkar í Guðrúnartúni er svo boðið upp á mat í glæsilegu mötuneyti, góða líkamsræktaraðstöðu og leikherbergi - bæði fyrir starfsfólk og stuttfætta gesti.

Advania hefur markað sér bæði jafnréttisstefnu og sjálfbærnistefnu. Við leggjum mikla áherslu á fjölbreytileika og jafnrétti og hlaut Advania jafnlaunavottun árið 2018 fyrst íslenskra upplýsingatæknifyrirtækja. Einnig fylgjumst við grannt með okkar kolefnisspori, aðfangakeðju og áhrifum okkar á samfélagið og setjum okkur háleit markmið um úrbætur.

Ef þú leitar að spennandi verkefnum, góðu vinnuumhverfi og hressu samstarfsfólki, þá finnurðu það hjá okkur. Gildi Advania eru snerpa, ástríða og hæfni.

Ferli ráðninga

 1. Tekið á móti umsóknum til 26. ágúst 2022
 2. Yfirferð umsókna
 3. Boðað í fyrstu viðtöl
 4. Boðað í seinni viðtöl
 5. Verkefni eða próf lögð fyrir ef við á
 6. Öflun umsagna / meðmæla
 7. Ákvörðun um ráðningu
 8. Öllum umsóknum svarað

Starfsfólk mannauðssviðs ásamt deildarstjóra, forstöðumanni og framkvæmdastjóra þess sviðs sem starfið tilheyrir hafa aðgang að þeim umsóknum sem berast. Farið er með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar veitir mannauðssvið Advania, atvinna@advania.is

Sækja um

Umsóknarfrestur til 29.ágúst 2022

Mannauðslausnir Advania leita að drifinni manneskju með næmt auga fyrir smáatriðum til að sinna krefjandi og skemmtilegu starfi hugbúnaðarprófara (Quality assurance specialist) í einu af þróunarteymum sviðsins.

Mannauðslausnir Advania þróa og þjónusta lausnir sem spanna allan starfsmannaferilinn og hjálpa vinnuveitendum að auka árangur og ánægju starfsfólks og stjórnenda.

Viðkomandi mun koma inn í teymi sem sér um þróun á einu af víðtækasta og mest notaða launakerfi landsins og snýr starfið fyrst og fremst af því að hjálpa teyminu við að skila af sér framúrskarandi og gallalausum hugbúnaði. Einnig fylgir starfinu mikið frelsi til að þróa tæki og tól til að einfalda og betrumbæta þróunarferilinn með það að markmiði að byggja gæði í hann frá þarfaskilgreingu til afhendingar. Þá krefst starfið töluverðrar samskipta- og teymisvinnuhæfni þar sem viðkomandi mun starfa náið með aðilum úr vörustýringu og þjónustu við skipulagningu útgáfuprófana og skilgreiningu prófanatilvika.

Ef þú hefur áhuga á starfinu en uppfyllir ekki allar kröfur þá hvetjum við þig samt sem áður til þess að sækja um, þú gætir einmitt verið einstaklingurinn sem við leitum að í þetta eða annað starf.

Þekking og reynsla

 • Menntun eða reynsla sem nýtist í starfi
 • Reynsla af hugbúnaðarþróun eða hugbúnaðarprófunum
 • Nákvæmni og sjálfstæði í vinnubrögðum
 • Góð hæfni í samskiptum
 • Færni í teymisvinnu
 • Skipulagshæfni
 • Góð kunnátta á íslensku og ensku
 • Þekking af Agile og scrum hugmyndafræði kostur
 • Reynsla eða þekking á sjálfvirkum prófunum kostur
 • Þekking á launa- og mannauðsmálum kostur

Vinnustaðurinn Advania

Vinnustaðurinn er fjölskylduvænn, lifandi og skemmtilegur. Áherslan á að vera einn besti vinnustaður landsins kemur best fram í vinnustaðagreiningum sem hafa sýnt mikla ánægju starfsfólks um árabil. Advania hefur markað sér fjarvinnustefnu og stendur starfsfólki til boða að vinna að hluta til í fjarvinnu. Í höfuðstöðvum okkar í Guðrúnartúni er svo boðið upp á mat í glæsilegu mötuneyti, góða líkamsræktaraðstöðu og leikherbergi - bæði fyrir starfsfólk og stuttfætta gesti.

Advania hefur markað sér bæði jafnréttisstefnu og sjálfbærnistefnu. Við leggjum mikla áherslu á fjölbreytileika og jafnrétti og hlaut Advania jafnlaunavottun árið 2018 fyrst íslenskra upplýsingatæknifyrirtækja. Einnig fylgjumst við grannt með okkar kolefnisspori, aðfangakeðju og áhrifum okkar á samfélagið og setjum okkur háleit markmið um úrbætur.

Ef þú leitar að spennandi verkefnum, góðu vinnuumhverfi og hressu samstarfsfólki, þá finnurðu það hjá okkur. Gildi Advania eru snerpa, ástríða og hæfni.

Ferli ráðninga

 1. Tekið á móti umsóknum til 29. ágúst
 2. Yfirferð umsókna
 3. Boðað í fyrstu viðtöl
 4. Boðað í seinni viðtöl
 5. Verkefni eða próf lögð fyrir ef við á
 6. Öflun umsagna / meðmæla
 7. Ákvörðun um ráðningu
 8. Öllum umsóknum svarað

Starfsfólk mannauðssviðs ásamt deildarstjóra, forstöðumanni og framkvæmdastjóra þess sviðs sem starfið tilheyrir hafa aðgang að þeim umsóknum sem berast. Farið er með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar veitir Þórður Ingi Guðmundsson, forstöðumaður mannauðslausna, thordur.ingi.gudmundsson@advania.is / 440 9000

Sækja um

Umsóknarfrestur til 30.ágúst 2022

Hefur þú ríka þjónustulund, færni í mannlegum samskiptum og hefur gaman af upplýsingatækni? Við leitum af þjónustufulltrúa á þjónustuborð Advania.

Sem þjónustufulltrúi kynnist þú fjölbreyttri starfsemi Advania, færð að eiga samskipti við fjölmarga viðskiptavini og kynnist mikið af starfsfólki þvert á fyrirtækið. Það er einnig mikið lærdómstækifæri í starfinu enda munt þú fá að bera ábyrgð á eða taka þátt í mörgum og fjölbreyttum verkefnum innan ólíkra málaflokka ásamt því að læra á þónokkur kerfi sem hjálpa þér að sinna starfinu þínu enn betur.

Starfssvið

Þjónustufulltrúi er í okkar framlínuteymi og gegnir lykilhlutverki í okkar þjónustuásýnd. Starfið felst meðal annars í því að taka við símtölum og beiðnum sem berast til Advania og ýmist leysa málin í fyrstu snertingu eða spyrja réttu spurninganna til að tryggja málum góðan farveg. Starfsfólk þjónustuborðs sinnir einnig fjölmörgum reglulegum og tilfallandi sérverkefnum þvert á fyrirtækið sem meðal annars tengjast bókhaldi, skjölun, aðgangsstýringum, viðburðum, sem og upplýsingamiðlun og innri þjónustu við bæði starfsfólk og stjórnendur.

Vinnutími: Þrjár vikur af hverjum fimm er vinnutíminn frá 8:00-16:00 og vinnur starfsfólk þær vikur í höfuðstöðvum okkar í Guðrúnartúni. Hinar tvær vikurnar er vinnutíminn sveigjanlegur sem og staðsetningin. Getur starfsfólk þá valið hvort það mætir á vinnustaðinn, vinni að heiman eða hvar sem því hentar best að vinna. 

Þjónustuborð Advania

Þjónustuborð Advania samanstendur nú þegar af fimm frábærum einstaklingum og er hópurinn fjölbreyttur bæði í aldri, kyni og áhugamálum. Öll eiga þau það sameiginlegt að hafa virkilega gaman af mannlegum samskiptum, að greina vandamál og elska að veita afburða þjónustu. Á þjónustuborði Advania er lögð rík áhersla á skilvirk vinnubrögð, sjálfvirknivæðingu og einföldun á ferlum.

Hæfnikröfur

 • Fyrst og fremst leitum við að einstaklingi með brennandi áhuga á mannlegum samskiptum og ríkan vilja til að veita afburða þjónustu
 • Þar sem þjónustufulltrúar starfa þvert á fyrirtækið snerta þau á fjölmörgum mismunandi kerfum og leggjum við því áherslu á að umsækjendur búi yfir góðri almennri tæknikunnáttu og hafi áhuga á upplýsingatækni
 • Hreint sakavottorð

Eftirfarandi atriði geta verið kostur en eru ekki krafa:

 • Reynsla af því að vinna í Navision bókhaldskerfi
 • Reynsla af Service Now eða öðru beiðnakerfi
 • Reynsla af Microsoft CRM eða sambærilegu kerfi

Vinnustaðurinn Advania

Vinnustaðurinn er sveigjanlegur, lifandi og skemmtilegur. Áherslan á að vera einn besti vinnustaður landsins kemur best fram í vinnustaðagreiningum sem hafa sýnt mikla ánægju starfsfólks um árabil. Advania hefur markað sér fjarvinnustefnu og stendur starfsfólki til boða að vinna að hluta til í fjarvinnu. Í höfuðstöðvum okkar í Guðrúnartúni er svo boðið upp á mat í glæsilegu mötuneyti, góða líkamsræktaraðstöðu og leikherbergi - bæði fyrir starfsfólk og stuttfætta gesti.

Advania hefur markað sér bæði jafnréttisstefnu og sjálfbærnistefnu. Við leggjum mikla áherslu á fjölbreytileika og jafnrétti og hlaut Advania jafnlaunavottun árið 2018 fyrst íslenskra upplýsingatæknifyrirtækja. Einnig fylgjumst við grannt með okkar kolefnisspori, aðfangakeðju og áhrifum okkar á samfélagið og setjum okkur háleit markmið um úrbætur.

Ef þú leitar að spennandi verkefnum, góðu vinnuumhverfi og hressu samstarfsfólki, þá finnurðu það hjá okkur. Gildi Advania eru snerpa, ástríða og hæfni.

Ferli ráðninga

 1. Tekið á móti umsóknum til 30. ágúst 2022
 2. Yfirferð umsókna
 3. Boðað í fyrstu viðtöl
 4. Boðað í seinni viðtöl
 5. Verkefni eða próf lögð fyrir ef við á
 6. Öflun umsagna / meðmæla
 7. Ákvörðun um ráðningu
 8. Öllum umsóknum svarað

Starfsfólk mannauðssviðs ásamt forstöðumanni og framkvæmdastjóra þess sviðs sem starfið tilheyrir hafa aðgang að þeim umsóknum sem berast. Farið er með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar veitir Sigrún Ósk Jakobsdóttir, mannauðsstjóri Advania, sigrun.osk.jakobsdottir@advania.is / 440 9000.

Sækja um

Umsóknarfrestur til 22.ágúst 2022

Ert þú skapandi einstaklingur sem hefur gaman af hönnun og tölum og vilt verða hluti af ört vaxandi og skemmtilegu teymi innan Advania?

Við leitum að talnaglöggum einstaklingi til að sinna starfi sérfræðings á sviði Gagnagreindar. Um er að ræða nýja og spennandi vegferð Advania í gagnagreiningum og stjórnendaupplýsingum, þar sem viðkomandi vinnur náið með starfsfólki og stjórnendum stærstu fyrirtækja á Íslandi (hello there aukið tengslanet). Teymið er nýtt og leitar bæði af ferskum og nýjum sjónarhornum ásamt reynsluboltum sem vilja vera hluti af nýrri sýn.

Viðkomandi þarf að hafa mikinn áhuga á viðskiptagreind (BI) og greiningu gagna, vinna vel í teymi, vera jákvæður og skapandi og geta unnið náið með viðskiptavinum við greiningu, ráðgjöf og útfærslur á viðskiptagreindartengdum lausnum.

Starfssvið:

 • Þjónusta og ráðgjöf við viðskiptavini
 • Hönnun og uppsetning á mælaborðum og stjórnendaupplýsingum
 • Greining á þörfum og umbótum hjá viðskiptavinum
 • Hönnun, útfærsla og innleiðing á viðskiptagreindarlausnum og gagnadrifinni hugsun hjá viðskiptavinum

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Háskólapróf í tölvunarfræði, verkfræði, viðskiptafræði eða tengdum greinum
 • Hæfni í mannlegum samskiptum og góð þjónustulund
 • Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
 • Þekking á Excel, Microsoft Power BI, bókhaldskerfum og SQL er kostur.

Ef þú hefur áhuga á starfinu en uppfyllir ekki allar kröfur þá hvetjum við þig samt sem áður til þess að sækja um, þú gætir einmitt verið einstaklingurinn sem við leitum að í þetta eða annað starf.

Vinnustaðurinn Advania

Vinnustaðurinn er fjölskylduvænn, lifandi og skemmtilegur. Áherslan á að vera einn besti vinnustaður landsins kemur best fram í vinnustaðagreiningum sem hafa sýnt mikla ánægju starfsfólks um árabil. Advania hefur markað sér fjarvinnustefnu og stendur starfsfólki til boða að vinna að hluta til í fjarvinnu. Í höfuðstöðvum okkar í Guðrúnartúni er svo boðið upp á mat í glæsilegu mötuneyti, góða líkamsræktaraðstöðu og leikherbergi - bæði fyrir starfsfólk og stuttfætta gesti.

Advania hefur markað sér bæði jafnréttisstefnu og sjálfbærnistefnu. Við leggjum mikla áherslu á fjölbreytileika og jafnrétti og hlaut Advania jafnlaunavottun árið 2018 fyrst íslenskra upplýsingatæknifyrirtækja. Einnig fylgjumst við grannt með okkar kolefnisspori, aðfangakeðju og áhrifum okkar á samfélagið og setjum okkur háleit markmið um úrbætur.

Ef þú leitar að spennandi verkefnum, góðu vinnuumhverfi og hressu samstarfsfólki, þá finnurðu það hjá okkur. Gildi Advania eru snerpa, ástríða og hæfni.

Ferli ráðninga

 1. Tekið á móti umsóknum til 22. ágúst
 2. Yfirferð umsókna
 3. Boðað í fyrstu viðtöl
 4. Boðað í seinni viðtöl
 5. Verkefni eða próf lögð fyrir ef við á
 6. Öflun umsagna / meðmæla
 7. Ákvörðun um ráðningu
 8. Öllum umsóknum svarað

Starfsfólk mannauðssviðs ásamt deildarstjóra, forstöðumanni og framkvæmdastjóra þess sviðs sem starfið tilheyrir hafa aðgang að þeim umsóknum sem berast. Farið er með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar veitir Edit Ómarsdóttir, forstöðumaður Gagnagreindar, edit.omarsdottir@advania.is / 440 9000

Sækja um

Umsóknarfrestur til 25.ágúst 2022

Advania leitar að deildarstjóra sem leiðir Power Platform vegferðina innan Viðskiptalausnasviðs fyrirtækisins. Um er að ræða nýtt starf sem heyrir undir forstöðumann Gagnagreindar og snýr að því að efla og leiða enn frekar vöxt Power Platform innan Advania. 

Viðkomandi þarf að hafa brennandi áhuga á viðfangsefninu, vera tilbúinn að takast á við síbreytilegt en jafnframt gríðarlega spennandi umhverfi. Hlutverk leiðtoga Power Platforms fjallar einnig um að móta viðskiptasambönd og vera leiðandi í þekkingaröflun og þekkingarmiðlun. 

Viðskiptalausnir Advania eru leiðandi samstarfsaðili Microsoft um Dynamics viðskiptalausnir sem og í farabroddi í sjálfsafgreiðslulausnum fyrir verslanir og þjónustu við banka. Hlutverk Gagnagreindarsviðs er að hjálpa viðskiptavinum að taka gagnadrifnar ákvarðanir.

Starfssvið

Starfið felst í að stýra Power Platform vegferð Viðskiptalausna Advania, byggja upp rétt teymi, viða að sér þekkingu, skapa lausnir, viðskiptavinum og Advania til framdráttar. Deildarstjóri ber ábyrgð á að:

 • Móta viðskiptaáætlanir, þekkingarramma og þjónustustefnu Power hóps
 • Vera í farabroddi fyrir Power vegferð Advania með viðskiptavininn að leiðarljósi sem og koma fram fyrir hönd Advania sem leiðtogi Power vegferðar
 • Byggja upp og leiða teymi sérfræðinga/ráðgjafa á Íslandi sem erlendis (nearshore)
 • Vera í fararbroddi tæknilausna er snúa að Power umhverfinu
 • Vinna náið með öðrum teymum Advania að því að þjónusta og miðla Power lausnum til viðskiptavina

Hæfniskröfur

 • Menntun sem nýtist í starfi
 • Reynsla af Microsoft Power Platform mikill kostur
 • Reynsla af því að þróa viðskiptasambönd og byggja upp teymi er mikill kostur
 • Gott vald á töluðu og rituðu máli
 • Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
 • Lipurð og hæfni í mannlegum samskiptum
 • Sköpunargleði, metnaður, forvitni og frumkvæði.

Viðskiptalausnir Advania

Viðskiptalausnir Advania bjóða uppá ráðgjöf og sölu á viðskiptakerfum frá Microsoft, nánar tiltekið Dynamics 365 Finance & Operations og Dynamics 365 Business Central, ráðgjöf og sölu á sjálfsafgreiðslulausnum fyrir verslanir og banka og að auki lausnir og ráðgjöf í gagnagreind, þ.á.m. Power BI og Power Platform frá Microsoft.

Vinnustaðurinn Advania

Vinnustaðurinn er fjölskylduvænn, lifandi og skemmtilegur. Áherslan á að vera einn besti vinnustaður landsins kemur best fram í vinnustaðagreiningum sem hafa sýnt mikla ánægju starfsfólks um árabil. Advania hefur markað sér fjarvinnustefnu og stendur starfsfólki til boða að vinna að hluta til í fjarvinnu. Í höfuðstöðvum okkar í Guðrúnartúni er svo boðið upp á mat í glæsilegu mötuneyti, góða líkamsræktaraðstöðu og leikherbergi - bæði fyrir starfsfólk og stuttfætta gesti.

Advania hefur markað sér bæði jafnréttisstefnu og sjálfbærnistefnu. Við leggjum mikla áherslu á fjölbreytileika og jafnrétti og hlaut Advania jafnlaunavottun árið 2018 fyrst íslenskra upplýsingatæknifyrirtækja. Einnig fylgjumst við grannt með okkar kolefnisspori, aðfangakeðju og áhrifum okkar á samfélagið og setjum okkur háleit markmið um úrbætur.

Ef þú leitar að spennandi verkefnum, góðu vinnuumhverfi og hressu samstarfsfólki, þá finnurðu það hjá okkur. Gildi Advania eru snerpa, ástríða og hæfni.

Ferli ráðninga

 1. Tekið á móti umsóknum til 25. ágúst 
 2. Yfirferð umsókna
 3. Boðað í fyrstu viðtöl
 4. Boðað í seinni viðtöl
 5. Verkefni eða próf lögð fyrir ef við á
 6. Öflun umsagna / meðmæla
 7. Ákvörðun um ráðningu
 8. Öllum umsóknum svarað

Starfsfólk mannauðssviðs ásamt forstöðumanni og framkvæmdastjóra þess sviðs sem starfið tilheyrir hafa aðgang að þeim umsóknum sem berast. Farið er með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar veitir Edit Ómarsdóttir, forstöðumaður Gagnagreindar, edit.omarsdottir@advania.is / 440 9000

Sækja um

Umsóknarfrestur til 22.ágúst 2022

Vilt þú verða hluti af ört vaxandi, skemmtilegu og skapandi teymi innan Advania?

Við leitum að talnaglöggum einstaklingi til að sinna starfi sérfræðings á sviði Gagnagreindar. Um er að ræða nýja og spennandi vegferð Advania í gagnagreiningum og stjórnendaupplýsingum, þar sem viðkomandi vinnur náið með starfsfólki og stjórnendum stærstu fyrirtækja á Íslandi (hello there aukið tengslanet). Teymið er nýtt og leitar bæði af ferskum og nýjum sjónarhornum ásamt reynsluboltum sem vilja vera hluti af nýrri sýn.

Viðkomandi þarf að hafa mikinn áhuga á viðskiptagreind (BI) og greiningu gagna, vinna vel í teymi, vera jákvæður og skapandi og geta unnið náið með viðskiptavinum við greiningu, ráðgjöf og útfærslur á viðskiptagreindartengdum lausnum.

Starfssvið:

 • Þjónusta og ráðgjöf við viðskiptavini
 • Hönnun og uppsetning á mælaborðum og stjórnendaupplýsingum
 • Greining á þörfum og umbótum hjá viðskiptavinum
 • Hönnun, útfærsla og innleiðing á viðskiptagreindarlausnum og gagnadrifinni hugsun hjá viðskiptavinum

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Háskólapróf í tölvunarfræði, verkfræði, viðskiptafræði eða tengdum greinum
 • Hæfni í mannlegum samskiptum og góð þjónustulund
 • Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
 • Þekking á Excel, Microsoft Power BI, bókhaldskerfum og SQL er kostur.

Ef þú hefur áhuga á starfinu en uppfyllir ekki allar kröfur þá hvetjum við þig samt sem áður til þess að sækja um, þú gætir einmitt verið einstaklingurinn sem við leitum að í þetta eða annað starf.

Vinnustaðurinn Advania

Vinnustaðurinn er fjölskylduvænn, lifandi og skemmtilegur. Áherslan á að vera einn besti vinnustaður landsins kemur best fram í vinnustaðagreiningum sem hafa sýnt mikla ánægju starfsfólks um árabil. Advania hefur markað sér fjarvinnustefnu og stendur starfsfólki til boða að vinna að hluta til í fjarvinnu. Í höfuðstöðvum okkar í Guðrúnartúni er svo boðið upp á mat í glæsilegu mötuneyti, góða líkamsræktaraðstöðu og leikherbergi - bæði fyrir starfsfólk og stuttfætta gesti.

Advania hefur markað sér bæði jafnréttisstefnu og sjálfbærnistefnu. Við leggjum mikla áherslu á fjölbreytileika og jafnrétti og hlaut Advania jafnlaunavottun árið 2018 fyrst íslenskra upplýsingatæknifyrirtækja. Einnig fylgjumst við grannt með okkar kolefnisspori, aðfangakeðju og áhrifum okkar á samfélagið og setjum okkur háleit markmið um úrbætur.

Ef þú leitar að spennandi verkefnum, góðu vinnuumhverfi og hressu samstarfsfólki, þá finnurðu það hjá okkur. Gildi Advania eru snerpa, ástríða og hæfni.

Ferli ráðninga

 1. Tekið á móti umsóknum til 22. ágúst
 2. Yfirferð umsókna
 3. Boðað í fyrstu viðtöl
 4. Boðað í seinni viðtöl
 5. Verkefni eða próf lögð fyrir ef við á
 6. Öflun umsagna / meðmæla
 7. Ákvörðun um ráðningu
 8. Öllum umsóknum svarað

Starfsfólk mannauðssviðs ásamt deildarstjóra, forstöðumanni og framkvæmdastjóra þess sviðs sem starfið tilheyrir hafa aðgang að þeim umsóknum sem berast. Farið er með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar veitir Edit Ómarsdóttir, forstöðumaður Gagnagreindar, edit.omarsdottir@advania.is / 440 9000

Sækja um

Hefur þú bakgrunn í viðskiptafræði eða jafnvel verkfræði?? Hefurðu unnið með viðskipta- eða fjárhagskerfi eða önnur upplýsingakerfi? Ertu talnaglögg eða hefur reynslu af tölfræði? Hefur þú kannski reynslu af verkefna- eða vörustýringu?

Upplýsingatæknigeirinn er í stöðugri þróun og þar eru fjölmörg atvinnutækifæri fyrir fólk af öllum kynjum. Við hjá Advania viljum auka fjölbreytni í stéttinni og leiðrétta kynjahallann sem ríkt hefur hingað til. Það skiptir nefninlega máli að fjölbreyttur hópur fólks móti framtíðina í stafrænum heimi. 

Konur eru eftirsóttir starfskraftar í upplýsingatæknigeiranum og harðnandi samkeppni milli vinnustaða er um þær reynslumestu. 

Störf í upplýsingatækni bjóða uppá sveigjanleika þar sem hægt er að sinna þeim hvaðan sem er. Einnig er vinnutíminn sveigjanlegur og hægt að aðlaga hann að þörfum hvers og eins. 

Hjá upplýsingatæknifyrirtækjum eru miklir möguleikar til að vaxa í starfi, sérhæfa sig og afla góðra tekna.

Upplýsingatæknigeirinn er alls ekki bara mannaður af forriturum og tölvunarfræðingum. Fjölmörg verk þarf að inna af hendi og þá kemur til dæmis viðskiptafræði, verkfræði, stærðfræði, verkefnastjórnun og önnur fjölbreytt reynsla og þekking að góðum notum.

Ef þú ert opin fyrir nýjum tækifærum hvetjum við þig til að hafa samband við okkur.

Advania býður uppá öfluga nýliðafræðslu, mentor-prógram og endurmenntun til að styðja þig og brúa bilið úr þínum reynsluheimi yfir í upplýsingatæknigeirann. 

Sendu okkur opna umsókn, við viljum endilega heyra frá þér!

Ferli ráðninga

Við skoðum allar umsóknir og verðum í sambandi við þá umsækjendur sem koma til greina í þau störf sem í boði eru hverju sinni. Einungis starfsmenn mannauðssviðs hafa aðgang að almennum umsóknum.

Almennum umsóknum er ekki svarað sérstaklega en umsækjendum er frjálst að minna á sig með tölvupósti á netfangið atvinna@advania.is. Almennar umsóknir eru í gildi í sex mánuði frá umsóknardegi og hvetjum við umsækjendur til að sækja aftur um ef þeir hafa ekki heyrt frá okkur að sex mánuðum liðnum.

Nánari upplýsingar veita sérfræðingar mannauðssviðs, atvinna@advania.is

Sækja um

Við leitum reglulega að kraftmiklu og metnaðarfullu starfsfólki sem hefur brennandi áhuga á kerfisstjórnun, netrekstri eða upplýsingatækni almennt. Ef þú ert mjög tæknisinnaður einstaklingur, búinn með nám í kerfisstjórnun, netrekstri eða jafnvel með vottaða tækniþekkingu þá hvetjum við þig til að sækja um!

Menntunar- og hæfniskröfur
Þegar kemur að kerfis- og netrekstri leitum við fyrst og fremst að einstaklingum með brennandi áhuga á upplýsingatækni, kerfisstjórnun og/eða netrekstri. Kostur er ef viðkomandi hefur lokið námi eða námskeiðum á þessu sviði og enn fremur ef viðkomandi er með vottaða þekkingu.

Aðrar upplýsingar
Advania er alhliða þjónustufyrirtæki í upplýsingatækni. Lausnir fyrirtækisins svara þörfum tugþúsunda viðskiptavina í atvinnulífinu. Advania er fjölskylduvænn vinnustaður og er vinnutíminn sveigjanlegur. Virk jafnréttisstefna og samgöngustefna er hjá fyrirtækinu og boðið er upp á góða líkamsræktaraðstöðu og leikherbergi í höfuðstöðvum fyrirtækisins við Guðrúnartún. Ef þú leitar að spennandi verkefnum, góðu vinnuumhverfi og hressum vinnufélögum, þá finnurðu það hjá okkur. Við viljum nefnilega vera besti vinnustaður landsins!

Ferli ráðninga
Við skoðum allar umsóknir og verðum í sambandi við þá umsækjendur sem koma til greina í þau störf sem í boði eru hverju sinni. Allir forstöðumenn sviða sem sjá um kerfis- og netrekstur hafa aðgang að almennum umsóknum um störf á því sviði og mega umsækjendur eiga von á að mannauðssvið jafnt og forstöðumenn hafi samband vegna umsókna þeirra.

Almennum umsóknum er ekki svarað sérstaklega en umsækjendum er frjálst að minna á sig með tölvupósti á netfangið atvinna@advania.is. Almennar umsóknir eru í gildi í sex mánuði frá umsóknardegi og hvetjum við umsækjendur til að sækja aftur um ef þeir hafa ekki heyrt frá okkur að sex mánuðum liðnum.

Sækja um

Við leitum reglulega að kraftmiklu og metnaðarfullu starfsfólki sem hefur brennandi áhuga á forritun og hugbúnaðarþróun. Ef þú ert með bakgrunn í tölvunarfræði, hugbúnaðarverkfræði eða góða færni í forritun og vilt starfa á líflegum vinnustað við hlið fagfólks í fremstu röð, þá hvetjum við þig til að sækja um!

Menntunar- og hæfniskröfur

Þegar kemur að hugbúnaðarþróun leitum við að einstaklingum með háskólamenntun í tölvunarfræði, hugbúnaðarverkfræði, stærðfræði eða öðrum tengdum greinum.

Aðrar upplýsingar

Advania er alhliða þjónustufyrirtæki í upplýsingatækni. Lausnir fyrirtækisins svara þörfum tugþúsunda viðskiptavina í atvinnulífinu. Advania er fjölskylduvænn vinnustaður og er vinnutíminn sveigjanlegur. Virk jafnréttisstefna og samgöngustefna er hjá fyrirtækinu og boðið er upp á góða líkamsræktaraðstöðu og leikherbergi í höfuðstöðvum fyrirtækisins við Guðrúnartún. Ef þú leitar að spennandi verkefnum, góðu vinnuumhverfi og hressum vinnufélögum, þá finnurðu það hjá okkur. Við viljum nefnilega vera besti vinnustaður landsins!

Ferli ráðninga

Við skoðum allar umsóknir og verðum í sambandi við þá umsækjendur sem koma til greina í þau störf sem í boði eru hverju sinni. Allir forstöðumenn sviða sem sjá um hugbúnaðarþróun hafa aðgang að almennum umsóknum um störf á því sviði og mega umsækjendur eiga von á að mannauðssvið jafnt og forstöðumenn hafi samband vegna umsókna þeirra.

Almennum umsóknum er ekki svarað sérstaklega en umsækjendum er frjálst að minna á sig með tölvupósti á netfangið atvinna@advania.is. Almennar umsóknir eru í gildi í sex mánuði frá umsóknardegi og hvetjum við umsækjendur til að sækja aftur um ef þeir hafa ekki heyrt frá okkur að sex mánuðum liðnum.

Nánari upplýsingar veita sérfræðingar mannauðssviðs, atvinna@advania.is

Sækja um
hvernig er að vinna hjá advania?

Hjá Advania vinnur metnaðarfullt og fært starfsfólk

Hittu fólkið okkar