15.1.2014 | Blogg

Hver er hagræðingin af skýjalausnum?

advania colors line
Þegar við metum kostnað við rekstur tölvu- og upplýsingakerfa þarf að líta til margra þátta. Tölvurekstur fyrirtækja er oft flókinn og misjafnt hvað stjórnendur vilja telja til kostnaðar á því sviði. Mörg fyrirtæki eru með upplýsingatækniumhverfi eða kerfi sem eru komin til ára sinna. Oftar en ekki eru ferlar hjá fyrirtækjum háð þessum kerfum og lausnum. Hér er þó ekki ætlunin að setja fram tæmandi úttekt á kostnaði við flutning upplýsingatækniumhverfis fyrirtækja í skýið heldur á þessi færsla að vera gagnlegt innlegg í umræðu um skýjalausnir, kostnaðinn og ávinninginn sem hagnýting þeirra felur í sér. 

Mismunandi rekstrarform

Hýsing hjá fyrirtæki: Skrifstofa eða höfuðstöðvar fyrirtækis er með tölvuskáp eða herbergi þar sem tölvukerfi og hugbúnaður er hýstur. 
Hýsing hjá hýsingaraðila: Fyrirtæki tengist einni eða fleiri tölvumiðju. Sækir þjónustu og lausnir til hýsingaraðila og nýtir ýmist vélbúnað hjá honum eða sinn eigin búnað sem hýsingaraðilinn rekur. 

Ský: Fyrirtæki tengist þjónustum hjá hýsingaraðilum í gegnum Internetið. Um er að ræða tölvuumhverfi, hugbúnað eða gagnaveitur sem geta verið hýstar víða um heim. 

 
Deila má um hvar ávinningurinn af skýjalausnum liggur en skoðum nokkra kostnaðarliði:

Kostnaðarliður   Hýsing hjá fyrirtæki Hýsing hjá hýsingaraðila Ský
Leyfiskostnaður
Kaup/leiga Leiga Leiga/innifalið
Vélbúnaður
Kaup Leiga Skv. notkun
Varabúnaður
Kostnaður við kaup x3 Kostnaður við leigu x2 Innifalið
Uppfærslur
Kaup, leiga, skipulag og vinna Vinna Innifalið
Diskar og stýringar
Kaup í stökkum
Kaup/aukning eftir þörfum Innifalið
Gagnamagn
Kaup í stökkum
Aukning eftir þörfum Aukning/innifalið
Rafmagn og kæling
Búnaður + rekstur
Innifalið Innifalið 
Staðsetning
Heima Á Íslandi, oftast á höfuðborgarsvæðinu Erlendis
Niðurhal og flutningur
Innlent Innlent Erlent  
Öryggi Veltur á fjárfestingu og þekkingarstigi Fer eftir hýsingaraðila Öryggi mjög gott en sumt þarf að tryggja sérstaklega
 

Þetta er ekki nákvæm skilgreining, en ég tel þetta nokkuð góða umræðupunkta, sérstaklega út frá því að margir stórir kostnaðarliðir haldast óbreyttir á milli rekstrarforma. Þar má nefna aðlögun, sérlausnir, viðskiptagreind og þjálfun starfsmanna og notenda. 

Aðrir þættir sem skipta máli

Þar sem yfirskrift þessa bloggs er hagræðing í skýjalausnum langar mig til að bæta við sértækum atriðum sem gjarnan gleymast:
  • Aðgangurinn er ávallt yfir Internetið og því má segi að það sé hægt að vinna hvaðan sem er svo framarlega að viðkomandi sé nettengdur
  • Ég tel að tölvutæknin haldi áfram að taka stórstígum framförum, atvinnulífinu til hagsbóta og að skýjalausnir hjálpi sömuleiðis við að fyrirtæki verji meiri tíma og peningum í eigin viðskipti og rekstur
  • Mikill kostur er falinn í því að skýjalausnir gera fyrirtækjum kleift að láta aðra um að uppfæra og reka tölvukerfin. Vilja ekki allir bara opna tölvuna og byrja að vinna strax?

Verðdæmi

Ég lýk þessari bloggfærslu með verðdæmi. Til að einfalda samanburðinn geng ég út frá því að um sé að ræða  nýstofnað fyrirtæki. Ég sleppi kostnaði sem er óháður því hvernig rekstri tölvukerfa er háttað, t.d. einkatölvur og nettengingar. Fyrirtækið er lítið nýsköpunarfyrirtæki með flotta viðskiptahugmynd, forstjóra, markaðsstjóra, aðstoðarmann og einn snilling. Kröfurnar eru einfaldar, allir vinna í öllu (nema snillingurinn sem passar „vöruna“), koma þarf fyrirtækinu á framfæri og fjármagn er af skornum skammti.

 

Hér er það sem þarf:

Skrifstofuhugbúnaður Vefþjónn og viðmót
Bókhald Skjalageymsla
Fjarvinnsla Tölvupóstur
Samstarfsgrunnur Vélbúnaður fyrir sýndarumhverfi

Útreikningurinn

Lokaorð

Þetta blogg er fyrst og fremst skrifað til að vekja athygli á þeim mun sem er á milli mismunandi rekstrarforma. Ráðgjafafyrirtæki eins og til dæmis Gartner telja að framsækin fyrirtæki í örum vexti muni hagnýta skýjalausnir. Íslensk fyrirtæki hafa aðeins haft aðgang að þessum lausnum 1,5 til 2 ár og tengingar við umheiminn hafa valdið óöryggi. Betri tímar eru framundan hvað það varðar. 
 
Við hjá Advania höfum í áratugi hýst fjölbreytt kerfi og flóknar lausnir fyrir íslensk og erlend fyrirtæki og teljum Tölvuskýið vera viðbótartækni öllum til hagsbóta þegar rétt er að staðið.
Fyrir þá sem hafa áhuga á að skoða þetta nánar eða fræðast örlítið, erum við alltaf með heitt á könnunni og tilbúin að taka á móti einstökum aðilum eða hópum.
TIL BAKA Í EFNISVEITU